apšlovinti

apšlovinti
apšlóvinti tr. J, FrnW 1. Sut, N, NdŽ, išgirti, išgarbinti. 2. Jzm, Skr iron. išbarti, iškoneveikti; apšmeižti, apkalbėti: Taip negražiai apšlóvino aną Krš. Jūs visą svietą musėk apšlóvinot taip ilgai pleškėdami (plepėdami) Vdk. Kaimynai apšlovins liežuviais, kur pasidėsiu? J.Balt. Apšlovinę savo artimą, nenora … artimuo šlovės sugrąžinti P. | refl.: Tokios beprotės teip ir apsišlovina tyčiomis Žem. \ šlovinti; apšlovinti; įsišlovinti; iššlovinti; nušlovinti; pašlovinti; prasišlovinti; prišlovinti; užšlovinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apšloventi — žr. apšlovinti 2: Šeimyną gaspadorius peik, išvaino, apšloven, liežuvius maišo brš. šloventi; apšloventi; pašloventi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšlovinimas — sm. (1) → apšlovinti: 1. Sut, NdŽ, KŽ. 2. Tai ne pramanymas ir ne apšlovinimas. Tai – faktai Vaižg. Neteisingas apšlovinimas P. šlovinimas; apšlovinimas; iššlovinimas; pašlovinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšlovyti — žr. apšlovinti 2: Apšlovijo prieš cielą Europą brš. šlovyti; apšlovyti; iššlovyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššlovinti — tr. KŽ suteikti šlovę, didelę garbę. ║ Sut, Tat, N, NdŽ išgarbinti, išgirti, išliaupsinti: Paskui išgyrė, iššlovino jį (ps.) Pjv. Gintautas sėdėjo pirmoje vietoje už stalo ir jį pirmą rabinas iššlovino Vaižg. O, kryžiau neiššlovintas, būk iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušlovinti — tr. 1. rš suteikti šlovę, didelę garbę. 2. prk. iron. apšmeižti, nuplėšti šlovę. šlovinti; apšlovinti; įsišlovinti; iššlovinti; nušlovinti; pašlovinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašlovinti — 1. tr. SD16, H, H192, N, K, Ser, NdŽ, KŽ suteikti šlovę, didelę garbę, pagarsinti, pagarbinti: Lakštingala po vaivorykštės užgiedojo, baravykų rudenį pašlovino sp. Aiman, kaip nūdienais išpūstytas esi, pašlovintasis (paraštėje pagirtasis) mieste… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasišlovinti — KŽ; M pagarsėti, įgyti šlovės. šlovinti; apšlovinti; įsišlovinti; iššlovinti; nušlovinti; pašlovinti; prasišlovinti; prišlovinti; užšlovinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišlovinti — tr. NdŽ 1. labai išgirti, išgarbinti. 2. iron. labai išbarti, iškoneveikti. šlovinti; apšlovinti; įsišlovinti; iššlovinti; nušlovinti; pašlovinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšlovinti — NdŽ žr. pašlovinti 3. šlovinti; apšlovinti; įsišlovinti; iššlovinti; nušlovinti; pašlovinti; prasišlovinti; prišlovinti; užšlovinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsišlovinti — pagarsėti: Kareivi mano mylimas, dukart jau insišlovinai, sveikinu tave rš. Broliai, melskite už mus, idant žodis Viešpaties platintųs ir įsišlovintų Bt2PvT3,1. Klaužada nes jūsų (įsislovijo) (viršuje įsišlovino) Ch1PvR16,19. šlovinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”